Experience:10 rokov

Age:36

Weight:71 kg / 175cm

Email:vlado@vladozlatos.com

Phone:+421 904 140 305

Vlado Zlatoš

expert na optimálnu výživu program Zlatoš family

Biography:

Vladová filizofia

 • Čiastočné hladovanie, podjedanie cez deň, hlavné jedlo dňa večera (Warrior diet).
 • Keto-adaptácia (Low Carb diet, Paleo diet, Primal / Caveman diet, Rosedale diet, Atkins diet, W.A.Price štýl zamerania na tradičnú výživu, iné).
 • Orientačný príjem základných živín (B-S-T):
  • Bielkoviny cca 1 – 1,4g / 1kg aktívnej telesnej hmoty (70 – 100g / deň = do 400 kcal)
  • Sacharidy cca 0,5 – 1,4g / 1kg aktívnej telesnej hmoty (30 – 100g / deň = do 400 kcal)
  • Tuky cca 200 – 240g (dopočet do cca 3000 kcal príjem / deň), z toho:
   • PUFA 20%: cca 50g / deň
   • SAFA 30%: cca 70g / deň
   • MUFA 50%: cca 120g / deň
 • Športová filozofia a orientácia na hybridný typ funkčného a metabolického téningu. Cieľom je redukcia závislosti športového výkonu na glukóze a jedle. Snaha o zvyšovanie podielu rýchlych IIA svalových vlákien (schopných využívať ako zdroj energie aj tuk aj glukózu), na úkor IIB svalových vlákien, ktoré sú závislé na glukóze. Maximalizácia výkonu na 1kg svalovej hmoty (absolutná i relatívna sila, vytrvalosť v sile, rýchlosť, dynamika) bez naberania nezmyselného objemu (fúkané ego svaly: biceps, prsia, iné).
 • 3 pracovné a osobné vlastnosti podľa ktorých sa pokúšam žiť: kreativy, flexibilný, vytrvalý…
 • 3 sociálne vlastnosti, podľa ktorých sa pokúšam žiť: priateľský, inšpirujúci, charaktérny…
 • vlastnosti, ktoré vedome neakcetujem a vyhýbam sa im: ohováranie, posudzovanie, deštruktívny hnev, žiarlivosť, negatívne emócie a negatívne predstavy…
Lucia Medeková
Alenka Kompasová

Skills:

Kondičné zápasnie
80%
Workout a Crossfit
90%
iCore & Abs program
95%
X